ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SUT – HUHST

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SUT – Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ระหว่างวันที่ 10-23 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสามารถสามารถเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในช่วงเช้า หรือบ่าย ณ ศูนย์กิจการนานาชาติ สองรอบดังนี้
1. รอบเช้า 10.00-12.00 น.
2. รอบบ่าย 13.00-15.00 น.

รายชื่อนักศึกษา

1 Mr. Theethat Phithaknok
2 Ms. Suphawadee Aekaram
3 Ms. Jarinya Chaiwiset
4 Ms. Kanittar Kachasamrit
5 Ms. Chalita Pakdeekit
6 Ms. Jariya Tidma
7 Ms. Siriphon Kertkham
8 Ms. Nattanya Poungnatee
9 Ms. Krittiporn Phungsombat
10 Ms. Benjamas Tummarid
11 Ms. Suphisard Chuangchan
12 Ms. Siriwan Pattarakul
13 Mr. Apisit Pokhum
14 Ms. Puchissa Chansuk
15 Mr. Theerapat Taweebraksa
16 Mr. Sattawat Pechdit
17 Ms. Ruttanaporn Nongnooch
18 Ms. Jutimarporn Boontien
19 Mr. Nattawut Kamlangsin
20 Ms. Kanoknat Yaisawang
21 Mr. Kidsanapong Junthes
22 Mr. Ratchakit Chaiyached Chaiyachet
23 Ms. Kanyapad Saowakho
24 Ms. Natnicha Enwee Uttarun
25 Mr. Chawit Pongsawakul

หากนักศึกษาไม่มาสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ประสานงาน นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ (พี่ตี้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ
โทร 044-224145