มทส. ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยของไทย ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 3 ปีติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่ม 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2019” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปีนี้อยู่ในอันดับ 291-300 สูงกว่าการจัดอันดับปี 2018 ที่อยู่ในอันดับ 301-350 บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพให้เป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” แห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชียอย่างต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2019” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นความสำเร็จที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มอันดับ 291-300 ของเอเชีย โดยเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย (30%) ชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน (20%) อัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำ (10%) สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์ จากฐานข้อมูล Scopus (10%)  สัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ จากฐานข้อมูล Scopus (5%) จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%) จำนวนอาจารย์ต่างชาติ (2.5%) จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (2.5%) จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากสถาบันต่างประเทศ(2.5%) จำนวนนักศึกษาของสถาบันที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (2.5%) และตัวชี้วัดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ในปีนี้ คือ จำนวนเครือข่ายงานวิจัยระหว่างประเทศ (10%)

ทั้งนี้ มทส. ได้รับการจัดอันดับสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ (35.9%) และ ตัวชี้วัดที่มีความเข้มแข็งที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (82.7%) โดยอยู่ในอันดับที่ 108 ของเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผลที่ออกมานี้ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและแสดงให้เห็นว่า มทส. เป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” แห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชีย ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่ม คือก่อตั้งมาเพียง 28 ปี รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีจำนวนสาขาวิชาไม่มาก แต่ มทส. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ผลักดันมาตรการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สร้างความเป็นนานาชาติ ยกระดับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

 

cr: http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20181012