มทส. เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 4 คน และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย 7 สถาบัน จำนวนสถาบันละ 1 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น ณ มทส. ประกอบด้วย การเยี่ยมชมห้องสมุด การเรียนมวยไทย เยี่ยมชมฟาร์มลุงอิน และศึกษาธรรมชาติ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช นครราชสีมา และเรียนการร้อยมาลัย เป็นต้น  :::ภาพกิจกรรม:::

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

  1. USA. Students
No. Name-Surname University/College
1. Mr. Daniel Miller Birmingham-Southern College, USA
2 Mr. Thi Denerson Birmingham-Southern College, USA
3. Miss Asayena  Viengmany University of Hawaii at Manoa, USA
4. Miss Erin McConkey University of Hawaii at Manoa, USA

 

  1. Thai Students
1. Miss Theeraporn  Boonthong Ching Mai University
2. Miss Nattanid  Chatputrin Kasem Bundit University
3. Miss Sukhansa U-Dee King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
4. Miss Napatsawan  Boonnual Prince of Songkla University
5. Mr. Chaiyaphum Permngam Rajamangala University of Technology Isan: Surin Campus
6. Miss Supreeya  Chaichana Siam University
7. Miss Natnicha  Pringchaiyaphum Suranaree University of Technology