นักศึกษา มทส. ร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019 ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2562 ณ Universitas Hasanuddin (UNHAS)

 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม :
1. นางสาวมานิตา คำแก้ว รหัสนักศึกษา B5851829  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. นางสาวนภาพร มั่งมี รหัสนักศึกษา B5980703   สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


ข่าวการรับสมัคร  :: ปิดรับสมัคร :::

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019
เรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universitas Hasanuddin สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. ณ วันเข้าร่วมกิจกรรม
– สัญชาติไทย
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 https://forms.gle/mJtuUteU2xpxJd577  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก