นักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำ DHC Global Student Leadership Camp 2019 ณ ระหว่างวันที่ 11–20 สิงหาคม 2562 ณ Daegu Health College (DHC)

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม :
1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
3. นางสาวสุทธิดา โนรีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครนักศึกษา มทส. เพื่อเข้าร่วมร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้คัดเลือกผู้ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ดังนี้

1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์

3. นางสาวสุทธิดา โนรีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 


รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ปิดรับสมัคร)

ขยายรับสมัครถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562   ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ขอเชิญนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยืนใบสมัครได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. การคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Daegu Health Collegeได้ที่เว็บไซต์ http://www.dhc.ac.kr/eng   สรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบได้ได้ที่คุณหทัยกาญจน  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 044 224145 หรือ INBOX พี่ตี้ FB: Cia Sut

 

 

cr: photo : https://www.scholarship.in.th/global-student-leadership-camp-2018/