กิจกรรมศึกษาดูงาน Medical Shadowing at SUT

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Red Star International Education จากสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing) คณะนักศึกษาเตรียมแพทย์ จำนวน 13 คน และผู้ช่วยสอน จำนวน 2 คน ชาวอเมริกัน พร้อมด้วยอาจารย์และทีมงานจะเดินทางมาทำกิจกรรมดังกล่าว ณ มทส. ระหว่างวันที่ 4 – 22 กรกฎาคม 2561

 


ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (ปิดรับสมัคร)

ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษา มทส. จำนวน 10 คน เพื่อเป็นอาสาสมัครในการช่วยดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อนางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ โทรศัพท์ 044 224145 หรือ Facebook : CIA SUT