National Agriculture and Forestry Research Institute เยือนและหารือความร่วมมือกับ มทส.

 

ในวันที่นี้ ( 20 ธันวาคม 2561) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Dr. Bounthong Bouahom, Director General of NAFRI และคณะผู้บริหารจาก National Agriculture and Forestry Research Institute สาธารณรัฐประชาธิปใตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร ตั้งแต่เวลา 14.45 เป็นต้นไป

 

กำหนดการ
20181220090212135