ทุนฝึกอบรม Instrumentation and Process Control ภายใต้ e-ITEC Programme โดยรัฐบาลอินเดีย

ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์ ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Instrumentation and Process Control ภายใต้ e-ITEC Programme โดยรัฐบาลอินเดีย

ศูนย์กิจการนานาชาติ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร มทส. ที่สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Instrumentation and Process Control ภายใต้ e-ITEC Programme ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ hhttps://www.itecgoi.in/e-itec  และส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์มายังศูนย์กิจการนานาชาติ  (ล่วงหน้า 10 วันก่อนเปิดหลักสูตร) เพื่อศูนย์จะนำส่งข้อมูลให้กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/2W56tkp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ  ศูนย์กิจการนานาชาติ โทร 4145 หรือ email: hataikan@s.sut.ac.th