มทส. ร่วมมือกับ​ Harbin Engineering University (HEU) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ​และวิจัยด้านฟิสิกส์​

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​ขรรค์​ชัย​โกศลทองกี่​ ผู้อำนวยการศูนย์​นวัตกรรม​แบะเทคโนโลยี​การศึกษา​ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ​ และคณาจารย์​สาขาวิชาฟิสิกส์​ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​สุรนารี​ เดินทางเยือน Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-28​ มิถุนายน​ 2562​

 

โดยการเยือนในครั้งนี้ ได้มีการหารือ​ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Harbin Engineering University รวมทั้งได้มีการเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และร่วมกันพัฒนา​สาขาวิชาฟิสิก​ส์ร่วม​ (Joined​ SUT-HEU​ School of Physics) ซึ่งเป็นแนวทางการทำความร่วมมือแบบใหม่ระหว่างสาขาฟิสิกส์​ของทั้งสองมหาวิทยาลัย​ โดยเน้นที่​ 3 ด้านหลัก​ ​คือ​ 1) Optics and Photonics 2) Condensed Matters and Materials Physics และ​ 3) High Energy and Nuclear Physics นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชม Key​Lab of HLJ Fiber Optic Sensory, Photonics Research Center ซึ่ง​เป็นหนึ่ง​ในสาม​ Key​Lab​ ด้านโฟโตนิกส์​และไฟเบอร์​ออฟติก​ที่มีชื่อเสียง​ที่สุดของสาธารณรัฐ​ประชาชน​จีน

สำหรับกิจกรรมและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 จะประกอบไปด้วย (1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยทาง Harbin Engineering University จะส่งนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาฟิสิกส์​จำนวน​ 10 คน​ มาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจริงที่สาขาวิชา​ฟิสิกส์​ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเวลา​ 2 สัปดาห์​ ในเดือนสิงหาคม​ พ.ศ. 2562 และ (2) จะมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัย ระหว่างสองสถาบันด้วย  ภาพข่าว

cr: Suranaree University of Technology facebook