การประชุมสัมมนานานาชาติ ASAIHL INTERNATIONAL CONFERENCE 2022

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ได้เชิญให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนานานาชาติ ASAIHL INTERNATIONAL CONFERENCE 2022 “Higher Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 Era” ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2565 โดยมีข้อเสนอพิเศษให้กับนักศึกษาหรือบุคลากรที่ประสงค์สมัครเข้าร่วม และนำเสนอผลงานวิชาการ จะได้รับการยกเว้นค่าสมัคร จำนวน 3 คน หากมีผู้สนใจสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 3 คนแรก
 
ศูนย์กิจการนานาชาติจะประสานมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อขอยกเว้นค่าสมัคร โดยมีกำหนดการรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
โดยคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่สนใจสมัคร ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนามายังผู้ประสานงานศูนย์กิจการนานาชาติ : นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 044-224145 Email: hataikan@g.sut.ac.th