Campus France Tour 2018 – Studies in France and Scholarships

ภาพบรรยากาศการบรรยายในวันที่ 21 กันยายน 2561  The atmosphere of the lecture on September 21, 2018. click


ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2018 – Studies in France and Scholarships” ในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร โดยมี ปิแอร์  ดูมงต์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานแคมปัสฟรานซ์ และคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา และการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือเคยศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://goo.gl/forms/iK5XFPgJUpNECp4g2

If you are interesting to study in France please attend Campus France tour “Study in France and Scholarships” on Friday, September 21, 2018 at Saravithan Meeting room, Administrative Building from 10.00-12.00 hrs.

Register nowhttps://goo.gl/forms/iK5XFPgJUpNECp4g2