KU LEUVEN, Belgium Online Open Day on 1st December 2020

กิจกรรม Online Open Day ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเคยเลอเวิน ประเทศเบลเยียม