มทส. เยือน Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และ มทส. ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา และจากการหารือโดยผู้บริหารระดับสูงของ ITS กับผู้บริหาร Continue Reading

Four SUT’s students attended CommTech Camp Highlight 2017, Indonesia

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมCommTECH Camp Highlight 2017 ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2560 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา Continue Reading