คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการ ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2561 ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และรอง ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง เป็นตัวแทน มทส. ร่วมบรรยาย เรื่อง “Mission and Policy Study of Energy in New Era: A case Study in Thailand about Energy Storage” ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Energy Development: Cooperation of Universities and Companies ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมฉลอง 67 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย SUEP โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกว่า 12 มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก

            

และเพื่อสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทาง SUEP จะจัดงาน  International Workshop for Senior Personel in the Electric Power Sector ระหว่างวันที่ 12 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2561 โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยละ 2 ท่านเข้าร่วม Workshop นี้  ซึ่งกิจกรรมหลักๆประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมด้าน Electric Power การเยี่ยมชม Electric Power Enterprizes และ Green-Energy Plants ที่สำคัญในประเทศจีนรวมถึงการบรรยายด้านวัฒนธรรมของจีน และการเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจีน

cr: http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20181015