นักศึกษานานาชาติร่วมแสดงในวันฉลองครบรอบ 28 ปี มทส

ศูนย์กิจการนานาชาติ ส่งนักศึกษานานาชาติ ชาวจีน ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มทส. ร่วมแสดงในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบ 28 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561