มทส. ร่วมงานมหกรรม University Expo 2018 มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (University, the Driver of Thailand 4.0)” ฉลองครบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โชว์ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม