สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เยือนและหารือ Double Degree กับ KU Leuven

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางมาเจรจาเพื่อจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ในรูปแบบ 2 + 2 กับ Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1425 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยในปัจจุบัน KU Leuven เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (#1 Continue Reading

SUT-QNUN Student Exchange Program 2018 at Qiannan Normal University for Nationalities (QNUN), China

On July 8, 2018 SUT-QNUN Student Exchange Program 2018 : 10 SUT undergraduate students welcomed by Dr. Wei Qiwei, a SUT alumni who is the International office Director at QNUN. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา มทส. จำนวน 10 คน ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ  Qiannan Normal University for Nationalities (QNUN) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Dr. Wei Qiwei, International Office Director   กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดตั้งแต่วันที่ Continue Reading

Delegates from Maritime Silk Road Confucius Institute visited SUT.

Ms. Wang Shangxue, the Director of Maritime Silk Road Confucius Institute, led a party of eight delegates to visit Suranaree University of Technology (SUT) on Thursday 7th June 2018. This visit was a result of SUT having signed a Memorandum of Understanding with Maritime Silk Road Institute last year.      The Director of the Continue Reading