สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เยือนและหารือ Double Degree กับ KU Leuven

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางมาเจรจาเพื่อจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ในรูปแบบ 2 + 2 กับ Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1425 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยในปัจจุบัน KU Leuven เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในกลุ่มมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรเบลเยี่ยม (#1 Continue Reading

CIA hosted International Day 2019

  The Centre for International Affairs (CIA) hosted an event called International Day 2019 or iDay 2019 on Friday 27th September 2019, with almost 100 people participating in the event. iDay 2019 was held to gather international students and staff of SUT together. One of the purposes of the event was for Continue Reading

SUT welcome students from HUHST and ZJSU, China.

Between Sunday 20th May and 2nd June 2018, twenty-three students from Huan University of Humanities, Science andTechnology (HUHST) and thirteen students from Zhejian Gongshang University (ZJSU) will join SUT-HUHST-ZJSU Student Exchange programme at Suranaree University of Technology. They will be joined by many SUT students who act as volunteers for the programme. On Monday 21st May, the students were welcomed Continue Reading

SUT signed MoU with University of Victoria and Western Digital

  On Thursday 19th April 2018, Assoc.Prof.Dr. Weerapong Pairsuwan, Rector of Suranaree University of Technology (SUT) together with SUT representatives visited University of Victoria (UVic) in Canada. One of the purposes of the visit was to begin the collaboration in cooperative education, with the emphasis on enterprose cooperative education or e-coop. Prof. Kin Li, the Continue Reading