นักศึกษา มทส. เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2019 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา

รายชื่อนักศึกษามีดังนี้
1. นายจักรี ไชยบำรุง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์  รายงานการเข้าร่วมโครงการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการเกษตรและอาหาร   รายงานการเข้าร่วมโครงการ

::: ภาพข่าว :::