ขอเชิญนักศึกษา มทส.ร่วมการแข่งขัน “Ambassador for a Day Contest” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ขอเชิญนักศึกษา มทส.ร่วมการแข่งขัน “Ambassador for a Day Contest” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2564 จัดโดยสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการอัพโหลดวิดิโอความยาว Continue Reading

1st SUT Global Entrepreneurship Camp

ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 SEDA ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ และจาก สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมที่เป็น Pilot Continue Reading

นักศึกษามทส. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC ณ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา มทส. จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd UCUC (UUM CMU Continue Reading